หนีโลกไป Joberg

posted on 04 Apr 2009 22:05 by shoye in NanaRaisara

เสน่ห์อัฟริกาใต้ 8 วัน เปิดโลกทั้งใบไว้ในหนึ่งเดียว

เปิดโลกใบใหม่ด้วยการบริการของการบินไทย บินตรงสู่นครโจฮันเนสเบิร์กเมืองศูนย์กลางทางการค้า
และเศรษฐกิจที่สำคัญของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ดินแดนแห่งกาฬทวีปแห่งนี้รวบรวมไว้ซึ่งผู้คนหลายเผ่าพันธุ์
จน ได้รับการขนานนามว่าดินแดนหลากสีสัน ภูมิประเทศที่มีความหลากหลายเปรียบเสมือนดั่งสวรรค์บนดิน

ให้ท่านท่องไปในทุ่งกว้างของป่าซาฟารีที่ท่านจะได้พบกับเจ้าป่าทั้ง 5 (Big Five) รออวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ประ